raketboor 1

Het gebruik van sleufloze techniek (de grondraket) is ervoor om bestaande landschap / structuur ongeroerd te laten. Ruim 25 jaar wordt er al met deze techniek gewerkt en ook al geruime tijd door Salier infratechniek. De grondraket is een grond-verdringende machine welke een compacte boring maakt in verplaatsbare grond. Door deze boring kan men een leiding of kabel trekken. De grondraket word aangedreven door een luchtdruk van ca 7 bar welke wordt geleverd door een compressor van ca 4,5 m3 p/uur.

De grondraket is zeer krachtig en richting vast. Dit kan over een lengte van ca. 15 tot 20 meter zijn. Als er kabels en leidingen naast de boring liggen  zoekt de grondraket de weg van de minste weerstand en kruipt naar de leidingen of kabels toe. Daarom moet bij een raketboring altijd een melding worden gedaan bij de Klic. Via Klic vraag je kabel- en leidinggegevens op. Na het ontvangen van deze gegevens kan worden begonnen met de boring.

Bij een raketboring is het opbreken van bestrating/opritten niet nodig. Ook het verwijderen van struiken is niet nodig als men diep genoeg boort. Hieronder ziet U dat een grondraket zijn werk doet wat een hoop extra werkzaamheden voorkomt.

raketboor 2